zarządzanie płatnościami

Przygotowujemy okresowe raporty płatności należności. Dzięki stałemu raportowaniu można monitorować i skutecznie planować wpływy od kontrahentów. W razie potrzeby dłużnicy zalegający z płatnościami mogą być zgłaszani do firm windykacyjnych lub na drogę sądową.

Drugim rodzajem raportów są raporty zobowiązań, które sporządzane cyklicznie pozwalają na planowanie własnych płatności dla kontrahentów, budżetowych i innych. Raporty pozwolą Państwu uniknąć kosztów odsetek od nieterminowych zapłat.

Translate »
Skip to content