kadry i płace

W ramach obsługi kadrowo-płacowej wykonujemy:

1. Obsługa płac:

• naliczanie wynagrodzeń zgodnie z przepisami prawa

• naliczanie wynagrodzeń za chorobę oraz zasiłków

• przygotowywanie sprawozdań i raportów GUS

• sporządzanie pasków płacowych i raportów ZUS RMUA

• reprezentacja przed urzędami, organami i instytucjami

• sporządzanie kart wynagrodzeń

• sporządzanie umów o pracę, dzieło, zlecenie

• sporządzanie i przesyłanie dokumentów do ZUS

• sporządzanie list płac

• sporządzanie deklaracji podatkowych PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1R, PIT-11 i PIT-40

• sporządzanie deklaracji do PFRON

2. Obsługa kadrowa:

• prowadzenie akt osobowych pracowników

• doradztwo z zakresu prawa pracy, podatkowego i ubezpieczeń

• sporządzanie raportów kadrowych

• sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu dla pracowników

• sporządzanie umów o pracę, zleceń i umów o dzieło

• sporządzanie świadectw pracy

• wykonywanie innych czynności na życzenie klienta

Translate »
Skip to content