Obsługa Prawna

W zakresie kompleksowych usług prawno-podatkowych firma Solid Partner Księgowość z siedzibą w Katowicach, świadcząca profesjonalne usługi księgowe i podatkowe, współpracuje ściśle z Kancelarią Radcy Prawnego r.pr Mariusza Kurowskiego. Taki model współpracy zapewnia pełną zgodność oferowanych usług z przepisami nie tylko prawa podatkowego, lecz także prawa spadkowego, cywilnego, gospodarczego.

Wykluczamy w ten sposób częste na rynku zjawisko, iż porada uwzględniająca w szerokim nawet zakresie aspekty prawne przynosi opłakane skutki podatkowe lub odwrotnie – perfekcyjnie zaplanowana struktura podatkowa okazuje się być wadliwa z prawnego punktu widzenia.

Oferta ta zapewnia także konkretne korzyści, gdyż istotnie ogranicza koszty i ryzyka wynikające z zaangażowania odrębnie funkcjonujących specjalistów, których współpraca niekoniecznie odbywać się musi w pełnej zgodności i symbiozie. Dla odróżnienia, nasza współpraca zapewnia brak tego rodzaju ryzyka oraz wyłącza koszty zbędnej komunikacji, powielania dokumentacji, wielokrotnych, równoległych spotkań itp.

W ramach współpracy oferujemy:

  • świadczenie bieżących usług księgowych z zawartym w umowie wsparciem prawnym w kwestiach wątpliwych, dla ograniczenia ryzyka zakwestionowania skuteczności podatkowej przyjętych rozwiązań,
  • opiniowanie planowanych przedsięwzięć gospodarczych lub projektów umów pod kątem optymalizacji obciążeń podatkowych z zagwarantowaniem zgodności z obowiązującym prawem podatkowym,
  • optymalizacja prawno-podatkowa transakcji majątkowych z uwzględnieniem przyszłej sukcesji w rodzinie oraz minimalizacji obciążeń w zakresie podatku od spadków i darowizn;
  • sukcesja prawno-podatkowa funkcjonujących w chwili otwarcia spadku działalności gospodarczych;
  • przygotowywanie wniosków o wydanie pisemnej, wiążącej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w konkretnych przypadkach,
  • sporządzanie informacji i opinii podatkowych obejmujących podatki dochodowe (od osób prawnych i od osób fizycznych), podatek VAT oraz podatki lokalne (w tym podatek od nieruchomości), a także podatek od czynności cywilnoprawnych,
  • przeglądy prawidłowości rozliczeń z tytułu zobowiązań podatkowych (audyty prawno-podatkowe);
  • zastępstwo w postępowaniach podatkowych – reprezentacja zarówno przed organami administracji podatkowej, jak i sądami administracyjnymi, a także przed sądami powszechnymi (w tym sprawy o odszkodowania kierowane przeciwko administracji podatkowej)
  • reprezentacja w postępowaniach karnoskarbowych.

Skontaktuj się z nami!

Prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego, abyśmy mogli szybko odpowiedzieć na wszystkie pytania, prośby.

Translate »
Skip to content