Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych (pełna księgowość)

W ramach kompleksowej obsługi księgowej w oparciu o przekazane dokumenty źródłowe wykonujemy:

• prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymaganiami ustawy o rachunkowości

• prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

• prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT

• prowadzenie rejestrów przebiegu pojazdów

• sporządzanie deklaracji podatkowych

• sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości

• sporządzanie meldunków dla GUS i NBP

• monitorowanie należności i zobowiązań

• odbiór dokumentów od klientów

Translate »
Skip to content