sporządzanie raportów finansowych

Przygotowujemy raporty na potrzeby zarządu lub właścicieli. Informacje zawarte w raportach są precyzowane z klientem w taki sposób, aby stanowiły rzetelną i przydatną informację w procesie decyzyjnym również w innych działach firmy.

Zalety wykorzystywania raportów finansowych:

• redukcja kosztów działalności

• poprawa rentowności

• poprawa płynności

• wskaźniki pomocne podczas planowania

Translate »
Skip to content