ewidencja ryczałtowa

W ramach kompleksowej obsługi księgowej w oparciu o przekazane dokumenty źródłowe wykonujemy:

• prowadzenie ewidencji przychodów zgodnie z wymogami prawnymi

• prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

• prowadzenie ewidencji wyposażenia

• prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT

• sporządzanie deklaracji podatkowych

• sporządzanie zgłoszeń i rozliczeń miesięcznych z ZUS właścicieli lub wspólników

• odbiór dokumentów od klientów