oferta

Księgi Handlowe

Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych (pełna księgowość)

Księga Przychodów i Rozchodów

Ewidencja Ryczałtowa

Kadry i Płace

Sporządzanie Raportów Finansowych

Zarządzanie Płatnościami

Pomoc przy zakładaniu nowych firm

Translate »
Skip to content