księga przychodów i rozchodów

W ramach kompleksowej obsługi księgowej w oparciu o przekazane dokumenty źródłowe wykonujemy:

• wprowadzenie zapisów do księgi przychodów i rozchodów zgodnie z wymogami prawnymi

• prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

• prowadzenie ewidencji wyposażenia

• prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT

• prowadzenie rejestrów przebiegu pojazdów

• sporządzanie deklaracji podatkowych

• sporządzanie zgłoszeń i rozliczeń miesięcznych z ZUS właścicieli lub wspólników

• odbiór dokumentów od klientów

Translate »
Skip to content