Zmiany w uldze dla młodych.
Artykuł opublikowano: 8 gru, 2020

Zmiany wprowadza ustawa z dnia 28 listopada 2020 r.  o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, podpisana przez prezydenta w dniu 29 listopada 2020 r.

Zgodnie z nowelizacją z początkiem 2021 r. ulegnie poszerzeniu katalog przychodów uprawniających do skorzystania z ulgi dla młodych. Ulgą zostaną objęte dodatkowo także przychody osiągane z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej (o której mowa w przepisach ustawy o praktykach absolwenckich) oraz z tytułu odbywania stażu uczniowskiego (o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe).

Translate »
Skip to content