Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach w czasie epidemii COVID-19
Artykuł opublikowano: 29 maj, 2020

Załatwienie wielu spraw uzależnione jest od przedłożenia zaświadczenia o braku zaległości podatkowych. Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć w urzędzie skarbowym, przesłać pocztą lub przekazać przez Internet. Złożenie wniosku przez Internet jest możliwe za pośrednictwem serwisu Biznes.gov.pl. Potrzebny jest do tego kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany.

Preferowany obecnie sposób jego odebrania to wysłanie na adres wnioskodawcy (lub pełnomocnika) albo przekazanie w formie dokumentu elektronicznego. Zaświadczenie uzyska się mimo korzystania z ulg w spłacie podatków. Tarcza antykryzysowa 3.0 przewiduje ponadto, że nie uwzględnia się w nim zaległości podatkowych, których zapłata po upływie terminu płatności została objęta zaniechaniem poboru odsetek za zwłokę.

Translate »
Skip to content