Tarcza antykryzysowa 6.0
Artykuł opublikowano: 23 lis, 2020

Dotyczy branż:

🟣 usługowej,

🟣 gastronomicznej,

🟣 fitness,

🟣 rozrywkowej,

🟣 fotograficznej,

🟣 sportowej,

🟣 sprzedaży detalicznej.

Zgodnie z przyjętą przez Sejm nowelizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przedsiębiorcy branż najbardziej dotkniętych, którzy zanotują w październiku bądź listopadzie 2020 r. przychód niższy o 40% w stosunku do października bądź listopada 2019 r. uzyskają prawo do:

🟠 dopłat do miejsc pracy (przez trzy miesiące),

🟠 zwolnienia z ZUS (za listopad),

🟠 postojowego (za listopad),

🟠 mikro pożyczek (maksymalnie do 5 tys. zł).

W trakcie głosowań przyjęto poprawkę, zakładającą możliwość wypłacenia jednorazowego postojowego także prowadzącym m.in. działalność artystyczną w oparciu o umowy cywilno-prawne. Rozszerzono też katalog przedsiębiorców, uprawnionych do skorzystania z instrumentów wsparcia m.in. o branżę turystyczną, przewoźników, pilotów wycieczek w sytuacji, gdy ich przychody w październiku lub listopadzie 2020 roku będą niższe o 75% w stosunku do analogicznego okresu 2019 r.

W nowelizacji znalazł się też przepis umożliwiający Radzie Ministrów wydanie rozporządzenia poszerzającego zakres branż, w których przedsiębiorcy mogą skorzystać z proponowanych instrumentów, jak i wydłużenia proponowanego okresu wsparcia. Zgodnie z nowelizacją, przysługuje ono za listopad 2020, ale wnioski w tej sprawie mogą być składane do 10 czerwca 2021 r., a świadczenia mogą być wypłacane do końca czerwca 2021 r.

Nowelizacja zakłada także zwolnienie z opłaty targowej z 2021 roku z jednoczesną rekompensatą dla samorządów.

Translate »
Skip to content