Tarcza antykryzysowa 4.0
Artykuł opublikowano: 2 lip, 2020

Tarcza antykryzysowa 4.0 – najważniejsze zmiany w podatkach i ZUS

➨ CIT/PIT: Zwolnienie z podatku od przychodów z budynków za okres od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

➨ CIT/PIT: Możliwość odliczenia od dochodu darowizny dla domów pomocy społecznej, domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych (w tym z usługami opiekuńczymi), ośrodków wsparcia czy rodzinnych domów pomocy, ulgą zostaną objęte także przekazywane szkołom komputery (maks. 3 letnie).

➨ CIT/PIT: Skrócenie terminu, po którym można odliczyć nieuregulowane przez kontrahenta zobowiązania. Zgodnie z obowiązującymi z przepisami, takiego odliczenia można dokonać, jeśli minie 90 dni od terminu płatności. Omawiana ustawa ogranicza ten czas do 30 dni w przypadku poniesienia negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu epidemii COVID-19.

➨ CIT/PIT: Możliwość rozliczenia w kosztach uzyskani przychodów części kar i odszkodowań, które do tej pory były wyłączone z KUP, jeśli mają one związek z COVID-19.

➨ CIT/PIT: Wprowadzone przez ustawę dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 nie będą stanowić przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

➨ CIT: Wydłużenie terminu na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz na złożenie po raz pierwszy w tym roku informacji o cenach transferowych (TPR) lub złożenie tzw. master file, do końca 2020 r., w przypadku gdy termin ten upływa 30 września. A także o 3 miesiące jeśli termin na składanie tych dokumentów mija w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

➨ MDR: Obowiązek związany z MDR został zawieszony do 30 dnia po dniu odwołania stanu epidemii. Schematy transgraniczne muszą jednak zostać zgłoszone najpóźniej do końca czerwca.

➨ WHT: Wydłużona zostanie ważność certyfikatu rezydencji bez określonej daty ważności. Zgodnie z przepisami taki dokument ważny jest przez 12 miesięcy od dnia jego wydania. Jeśli termin 12 miesięcy skończy się w trakcie trwającego stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, płatnik będzie mógł stosować certyfikat przez cały ten okres oraz przez dwa miesiące po jego odwołaniu.

➨ WHT: Do 2 miesięcy po zakończeniu stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego płatnicy będą mogli dokumentować miejsce rezydencji zagranicznego kontrahenta kopią certyfikatu rezydencji.

➨ WHT: Uznawany będzie ubiegłoroczny certyfikat rezydencji, jeśli polski płatnik będzie dysponował oświadczeniem kontrahenta, że dane zawarte w certyfikacie są aktualne.

➨ VAT: Przesunięcie terminu wdrożenia JPK_V7 z 1lipca 2020 r. na 1 października 2020.

➨ ZUS: Wnioski do ZUS w sprawie odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty, zwolnienie z opłacania składek oraz ustalenia prawa do świadczenia postojowego będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną.

➨ ZUS: Świadczeniem postojowym zostaną objęci także samozatrudnieni.

 

Translate »
Skip to content