Nowe branże objęte Tarczą Antykryzysową
Artykuł opublikowano: 12 sty, 2021

📢 Od 15 stycznia br. ze wsparcia z Tarczy Finansowej PFR 2.0 będą mogły skorzystać również firmy z następujących branż:

🔶 sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów;

🔶 sprzedaż żywych zwierząt domowych;

🔶 sprzedaż karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

🔶 produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektur;

🔶 pozostałe drukowanie;

🔶 działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku; introligatorstwo i podobne usługi;

🔶 działalność agencji reklamowych;

🔶 pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Aby uzyskać subwencję należy m.in. prowadzić działalności w ramach co najmniej jednego określonego w programie kodu PKD i odnotować „określony spadek obrotów”.

Warunkiem umorzenia 100 proc. subwencji jest m.in: „kontynuacja prowadzenia działalności gospodarczej; utrzymanie średniego zatrudnienia (mikroprzedsiębiorstwa) lub rozliczenie nadwyżki udzielonej subwencji (MŚP)”.

Finansowanie w ramach programu będzie udzielane od 15 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r.

Translate »
Skip to content