Nowa struktura JPK_VAT 2020
Artykuł opublikowano: 19 sie, 2020

Od 1 października 2020 roku duzi przedsiębiorcy, średnie i małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy, którzy są podatnikami VAT, mają obowiązek składania nowego pliku JPK_VAT.

Według wprowadzonych zmian dotychczasowe deklaracje VAT-7 oraz VAT-7k zostaną zastąpione jednym dokumentem elektronicznym JPK_VAT, który zawierać będzie część ewidencyjną oraz deklaracyjną.

Obowiązywać będą dwa rodzaje rozliczenia:

  • miesięczne – JPK_V7M,
  • kwartalne – JPK_V7K.

Nowy plik JPK_VAT należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej za okresy miesięczne lub kwartalne do 25 dnia miesiąca za poprzedni okres rozliczeniowy.

Nowa struktura JPK_VAT 2020 może zostać podpisana profilem zaufanym, podpisem kwalifikowanym lub danymi autoryzującymi, a poprawne złożenie nowego pliku JPK_VAT zostanie potwierdzone Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru – UPO.

Nowa struktura JPK VAT – najważniejsze informacje

🔷Kogo obejmuje obowiązek wysyłki nowej struktury JPK V7?

Nowa struktura JPK dotyczy wszystkich czynnych podatników VAT bez względu na rozmiar prowadzonej firmy, a więc mikroprzedsiębiorców, małe i średnie firmy oraz dużych przedsiębiorców.

🔷Jakie dane zawiera nowa struktura JPK?

Nowy JPK zastąpi dotychczasowy plik JPK VAT oraz deklarację VAT dlatego zawiera informację o:

– dokonanych zakupach i sprzedaży;

– danych ujmowanych w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K;

– dodatkowych danych (w formie nowych oznaczeń np. GTU) potrzebnych do analizy poprawności rozliczenia.

🔷Z czego składa się struktura nowego JPK?

Plik JPK V7 składa się z części deklaracyjnej (która zastąpi dotychczasową deklarację VAT) oraz części ewidencyjnej (która zastąpi dotychczasowy plik JPK VAT). Podatnicy rozliczający się:

– kwartalnie składają co miesiąc plik JPK V7K;

– miesięcznie składają co miesiąc plik JPK V7M.

Translate »
Skip to content