Jakie sankcje grożą za naruszenie obowiązków związanych z nowym JPK_VAT ?
Artykuł opublikowano: 17 wrz, 2020

Przypomnijmy, że od 1 października 2020 r. będą obowiązywały nowe pliki JPK_VAT.

Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego skarbowego podatnicy, którzy nie składają deklaracji, popełniają wykroczenie lub przestępstwo skarbowe.

Z kolei z art. 56 Kodeksu karnego skarbowego wynika, że wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe popełniają podatnicy, którzy, między innymi, składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podają nieprawdę lub zatajają prawdę, przez co narażają podatek na uszczuplenie. Wskazane czyny stanowią:

1)  wykroczenie skarbowe zagrożone karą grzywny – jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu (zob. art. 54 § 3 oraz art. 56 § 3 Kodeksu karnego skarbowego),

2)  przestępstwo skarbowe zagrożone karą grzywny do 720 stawek dziennych (art. 54 § 2 oraz art. 56 § 2 Kodeksu karnego skarbowego) – jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości,

3)  przestępstwo skarbowe zagrożone karą grzywny do 720 stawek dziennych albo karą pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie – w innych przypadkach (art. 54 § 1 oraz art. 56 § 1 Kodeksu karnego skarbowego).

Translate »
Skip to content