Dodatkowy zasiłek opiekuńczy.
Artykuł opublikowano: 15 lip, 2020

Przedłużono czas pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany będzie do 26 lipca 2020 r.

Przypomnijmy, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy może otrzymać rodzic pracujący, zwolniony z wykonywania pracy, w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko oraz w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, należy złożyć u pracodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Oświadczenie takie jest równocześnie wnioskiem o zasiłek.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy mogą otrzymać także ubezpieczeni w KRUS na identycznych zasadach.

Translate »
Skip to content