10 form wsparcia antykryzysowego dla firm.
Artykuł opublikowano: 7 lis, 2020

️ Dofinansowanie kosztów stałych dla MŚP z branż najbardziej dotkniętych restrykcjami.

Subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR w wysokości do 70% niepokrytych przychodami kosztów stałych pod warunkiem spadku przychodów o 30% względem tego samego okresu 2019 r.

️ Umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej z PFR.

Pod warunkiem skumulowanego spadku przychodów od marca 2020 r. do marca 2021 r. o co najmniej 30%.

️ Wydłużenie programu Tarczy Finansowej dla Dużych Firm do 31.03.2021 r. (wnioski) oraz do 31.06.2020 r. (wypłaty)

️ Pożyczki długoterminowe z gwarancją.

Kontynuacja gwarancji deminimis dla MŚP oraz gwarancji płynnościowych dla dużych firm.

️ Dofinansowanie zatrudnienia.

Kontynuacja dopłat do miejsc pracy z FGŚP w postaci postojowego i obniżonego wymiaru czasu pracy.

️ Przedłużenie postojowego.

Obowiązuje od 1.11.2020 dla branż objętych restrykcjami.

️ Zwolnienie ze składek na ZUS.

Obowiązuje od 1.11.2020 dla branż objętych restrykcjami.

️ Dofinansowanie zmiany zakresu działalności w ramach Dotacji na biznes.

Zwiększenie kwoty dotacji z 6 do 8-krotności średniego wynagrodzenia oraz rozszerzenie polegające na dofinansowaniu nie tylko nowej działalności, ale także zmiany zakresu aktualnej działalności. Finansowanie udzielane przez PUP.

️ Polityka drugiej szansy.

Dofinansowanie ARP kosztów związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw.

️ Dofinansowanie leasingu.

Pokrycie kosztów leasingu przez ARP dla branży transportowej.

Translate »
Skip to content