Praca zdalna – zmiany w Kodeksie pracy 2023

Praca zdalna – zmiany w Kodeksie pracy 2023

Praca zdalna według przepisów to wykonywanie obowiązków w całości lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika, każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą. Ustawa wprowadza obowiązek określania zasad wykonywania pracy zdalnej w: porozumieniu zawieranym między...
Translate »
Skip to content