Pierwszy miesiąc obsługi tylko za 1 zł.

Podpisz z nami umowę i skorzystaj z promocji. Sprawdź nas!

Gwarantujemy bezpłatny odbiór dokumentów przez cały okres trwania umowy.

Oferta / Zarządzanie płatnościami

Zarządzanie płatnościami

Przygotowujemy okresowe raporty płatności należności. Dzięki stałemu raportowaniu można monitorować i skutecznie planować wpływy od kontrahentów. W razie potrzeby dłużnicy zalegający z płatnościami mogą być zgłaszani do firm windykacyjnych lub na drogę sądową.

Drugim rodzajem raportów są raporty zobowiązań, które sporządzane cyklicznie pozwalają na planowanie własnych płatności dla kontrahentów, budżetowych i innych. Raporty pozwolą Państwu uniknąć kosztów odsetek od nieterminowych zapłat.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy!    

PARTNERZY