Pierwszy miesiąc obsługi tylko za 1 zł.

Podpisz z nami umowę i skorzystaj z promocji. Sprawdź nas!

Gwarantujemy bezpłatny odbiór dokumentów przez cały okres trwania umowy.

Oferta / Księgi Handlowe

Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)

Cena usługi rozpoczyna się już od 400,00 netto miesięcznie

W ramach kompleksowej obsługi księgowej w oparciu o przekazane dokumenty źródłowe wykonujemy:

• prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymaganiami ustawy o rachunkowości

• prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

• prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT

• prowadzenie rejestrów przebiegu pojazdów

• sporządzanie deklaracji podatkowych

• sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości

• sporządzanie meldunków dla GUS i NBP

• monitorowanie należności i zobowiązań

• udzielanie porad podatkowych dot. prowadzonej działalności gospodarczej

• odbiór dokumentów od klientów

 

Dodatkowo jako uzupełnienie obsługi wykonujemy również: 

• obsługę kadrowo-płacową

• opracowanie zakładowego planu kont

• opracowanie zasad (polityki) rachunkowości

• przygotowywanie dokumentów do banków i innych instytucji

• wykonywanie innych czynności na życzenie klienta

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

PARTNERZY