Pierwszy miesiąc obsługi tylko za 1 zł.

Podpisz z nami umowę i skorzystaj z promocji. Sprawdź nas!

Gwarantujemy bezpłatny odbiór dokumentów przez cały okres trwania umowy.

Oferta / Księga Przychodów i Rozchodów

Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR)

Cena usługi rozpoczyna się już od 150,00 netto miesięcznie

W ramach kompleksowej obsługi księgowej w oparciu o przekazane dokumenty źródłowe wykonujemy:

• wprowadzenie zapisów do księgi przychodów i rozchodów zgodnie z wymogami prawnymi

• prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

• prowadzenie ewidencji wyposażenia

• prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT

• prowadzenie rejestrów przebiegu pojazdów

• sporządzanie deklaracji podatkowych

• sporządzanie zgłoszeń i rozliczeń miesięcznych z ZUS właścicieli lub wspólników

• udzielanie porad podatkowych dot. prowadzonej działalności gospodarczej

• odbiór dokumentów od klientów


Dodatkowo jako uzupełnienie obsługi wykonujemy również:

• obsługę kadrowo-płacową

• przygotowywanie dokumentów do banków i innych instytucji

• wykonywanie innych czynności na życzenie klienta


Serdecznie zapraszamy do współpracy!

PARTNERZY